• Kỹ thuật chung

    phân tích tác động môi trường

    Giải thích EN: An analysis of the effect on the surrounding environment of a proposed facility or structure, now commonly required by law, especially for large facilities or those producing toxic or unpleasant side effects. Giải thích VN: Bản phân tích tác động môi trường xung quanh của một công trình cần xem xét, ngày nay thường kèm theo luật cụ thể, đặc biệt là những công trình lớn có những tác dụng phụ hoặc chất độc hại.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X