• Kỹ thuật chung

  bảo vệ môi trường

  Giải thích EN: The defending of living organisms and structures against adverse environmental conditions, such as the stresses of extremes in climate. Giải thích VN: Bảo vệ những sinh vật và cấu trúc sống chống lại những tác nhân môi trường như sự phân cực của thời tiết, quá nóng hoặc quá lạnh.

  environmental protection agency
  cơ quan bảo vệ môi trường
  environmental protection agency
  sở bảo vệ môi trường
  Environmental Protection Agency (EPA)
  cơ quan bảo vệ môi trường
  EPA (EnvironmentalProtection Agency)
  cơ quan bảo vệ môi trường
  sự bảo vệ môi trường

  Xây dựng

  sự bản vệ môi trường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X