• Thông dụng

  Danh từ

  Người cho ăn
  Người ăn, súc vật ăn
  a large feeder
  người ăn khoẻ, súc vật ăn khoẻ; cây phải bón nhiều phân
  (như) feeding-bottle
  Yếm dãi
  Sông con, sông nhánh
  tàu con ( hàng hải )
  (ngành đường sắt); (hàng không) đường nhánh (dẫn đến con đường chính)
  (điện học) Fiđe, đường dây ra
  Bộ phận cung cấp chất liệu (ở máy)
  (thể dục,thể thao) người chuyền bóng cho đồng đội sút làm bàn

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Cơ cấu cấp phôi, bộ phận tiếp liệu, cơ cấu đưagiấy in

  Cơ khí & công trình

  bộ cung cấp

  Toán & tin

  bộ nạp giấy
  ASF (automaticsheet feeder)
  bộ nạp giấy tự động
  automatic sheet feeder (ASF)
  bộ nạp giấy tự động
  feeder cable
  cáp của bộ nạp giấy
  sheet feeder
  bộ nạp giấy rời
  bộ tiếp dưỡng
  dây cấp điện
  đường dây ra
  tuyến cấp liệu

  Xây dựng

  bộ tiếp liệu
  bucket feeder
  bộ tiếp liệu dùng gàu
  compartment feeder
  bộ tiếp liệu kiểu buồng
  scoop feeder
  bộ tiếp liệu kiểu gàu
  shaking feeder
  bộ tiếp liệu kiểu rung
  valve feeder
  bộ tiếp liệu kiểu van
  cáp đầu ra

  Điện tử & viễn thông

  bộ cấp liệu
  cáp tiếp sóng

  Điện

  dây dẫn sóng

  Giải thích VN: Đường dây truyền sóng cao tần từ máy phát vô tuyến hay máy thu đến ăngten. Dây dẫn điện dùng để phân phối điện từ trung tâm phân phối chính tới các trung tâm phân phối phụ.

  tuyến dây
  negative feeder
  tuyến dây âm
  return feeder
  tuyến dây trở về
  trunk feeder
  tuyến dây trục

  Kỹ thuật chung

  kênh cấp nước
  người cung cấp
  dây đi
  dây tiếp sóng
  open wire feeder
  dây tiếp sóng hở
  single feeder
  dây tiếp sóng đơn
  đường ra
  feeder pillar
  cột đường ra
  independent feeder
  đường ra độc lập
  fidơ
  fiđơ

  Giải thích VN: Đường dây truyền sóng cao tần từ máy phát vô tuyến hay máy thu đến ăngten. Dây dẫn điện dùng để phân phối điện từ trung tâm phân phối chính tới các trung tâm phân phối phụ.

  aerial feeder
  fiđơ ăng ten
  dead-ended feeder
  fiđơ ngõ cụt
  distribution feeder
  fiđơ phân nhánh
  equalizing feeder
  fiđơ làm cân bằng
  feeder box
  hộp fiđơ
  feeder branch
  khuỷu fiđơ
  feeder compensation unit
  bộ bù của fiđơ
  feeder lead-in
  đầu fiđơ vào
  feeder pillar
  trụ fiđơ
  multiple feeder
  fiđơ nhiều dây
  open wire feeder
  fiđơ dây hở
  single feeder
  fiđơ đơn
  trunk feeder
  fiđơ đường trung chuyển
  lộ
  mạch nước
  máy làm đầy
  máy nạp đầy
  máy rót đầy
  máy tiếp liệu
  box-type feeder
  máy tiếp liệu hình hộp
  box-type feeder
  máy tiếp liệu kiểu hộp
  chain feeder
  máy tiếp liệu kiểu xích
  chute feeder
  máy tiếp liệu hình máng
  feeder flight
  khay nâng máy tiếp liệu
  feeder with rotating blades
  máy tiếp liệu kiểu cánh quay
  lock feeder
  máy tiếp liệu kiểu máng
  rotary table feeder
  máy tiếp liệu kiểu bàn xoay
  screw feeder
  máy tiếp liệu kiểu vít
  stationary feeder
  máy tiếp liệu cố định
  vibratory feeder
  máy tiếp liệu kiểu rung
  vibratory trough feeder
  máy tiếp liệu kiểu máng rung
  ống dẫn
  sông con
  sông nhánh
  catcher-feeder
  sông nhánh thu nước
  rãnh dẫn sợi

  Kinh tế

  đường nhánh
  đường nối
  đường phụ
  feeder line
  tuyến đường phụ
  đường thứ cấp
  tàu nhỏ công-ten-nơ chuyến ngắn , tàu cỡ nhỏ
  tàu cấp dưỡng
  tàu tuyến nhánh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X