• /¸eti´ket/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phép xã giao
  Nghi lễ, nghi thức
  Quy ước mặc nhận (của một giới chuyên môn)
  medical etiquette
  quy ước mặc nhận trong giới y

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  nghi thức
  nghi thức xã giao
  phép xã giao
  quy ước mặc nhận
  quy ước mặc nhận (của một giới nghề nghiệp)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X