• (đổi hướng từ Exterminated)
  /eks´tə:mi¸neit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Triệt, tiêu diệt, huỷ diệt

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  diệt trừ
  phá hủy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X