• Thông dụng

  Ngoại động từ

  Hun khói, xông khói, phun khói (để tẩy uế, trừ sâu...)
  Xông cho thơm

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phun khói, xông khói

  Giải thích EN: To use chemical compounds in a gaseous state to clear an area of insect pests or other unwanted organisms. Thus, fumigation.

  Giải thích VN: Dùng các hợp chất hóa học để xóa sổ nơi cư trú của các loài sâu bọ và những sinh vật không mong muốn khác. Fumigation (n).

  Kinh tế

  hun khói
  xông khói

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X