• (đổi hướng từ Extorting)
  /iks´tɔ:t/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Bóp nặn, tống (tiền); moi (lời thú, lời hứa...)
  Nặn ra (một nghĩa...)

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X