• Thông dụng

  Gặp phải thế bí
  Rơi vào hoàn cảnh khó
  We use anything at hand as a shield,and not only when we face a tight corner,but also when we are unsure of [[ourselves].

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X