• /´feil¸seif/

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bảo đảm
  an toàn
  fail-safe circuit
  mạch trở ngại an toàn
  fail-safe design
  thiết kế tự an toàn
  Fail-Safe mode
  chế độ an toàn-sự cố
  fail-safe operation
  thao tác tự an toàn
  fail-safe system
  hệ gần tự an toàn
  fail-safe system
  hệ thống an toàn
  fail-safe system
  hệ thống tự an toàn
  fail-safe tape
  băng tự an toàn
  tin cậy

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X