• /'fælou/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đất bỏ hoang

  Tính từ

  Không canh tác, bỏ hoang
  Không được trau dồi, không được rèn luyện (trí tuệ, trí óc)

  Ngoại động từ

  Bỏ hoang

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đất bộ hóa
  đất bỏ hoang
  đất lưu canh

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  active , cultivated , developed , used

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X