• /kwai'esnt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Im lìm, yên lặng, thụ động, không hoạt động
  quiescent sea
  biển lặng
  be quiescent!
  im đi!

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tĩnh, nghỉ, hãm

  Điện

  êm tịnh

  Giải thích VN: Ngưng nghỉ, không hoạt động.

  Kỹ thuật chung

  im
  nghỉ
  quiescent state
  trạng thái nghỉ
  dừng
  đứng yên

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  active

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X