• /¸ʌndi´veləpt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không phát triển, không mở mang đầy đủ
  undeveloped muscles
  cơ bắp không phát triển đầy đủ
  Chưa rửa (ảnh)
  Chưa được sử dụng cho (công nghiệp) (nông nghiệp), xây dựng...
  undeveloped resources
  các tài nguyên chưa được khai thác
  Không luyện tập, không rèn luyện, không mở mang trí tuệ, dốt (người)
  undeviating mind
  óc dốt nát
  Chưa khai khẩn

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  không phát triển

  Xây dựng

  chưa được xây dựng
  không khai triển được

  Kỹ thuật chung

  không sử dụng được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X