• (đổi hướng từ Fans)
  /fæn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người hâm mộ, người say mê
  film fans
  những người mê chiếu bóng
  football fans
  những người hâm mộ bóng đá
  Cái quạt

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  quạt

  Cơ - Điện tử

  Cái quạt, bản hướng gió, chân vịt

  Cơ khí & công trình

  quạt bồi tích

  Giao thông & vận tải

  cái quạt

  Điện lạnh

  quạt
  quạt đẩy

  Kỹ thuật chung

  cánh
  máy quạt
  máy thông gió
  phong trào
  quạt chân vịt
  quạt điện
  quạt gió
  quạt làm mát
  quạt thông gió

  Kinh tế

  quạt máy

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X