• /'ventileitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bộ thông gió, máy thông gió; quạt máy, quạt điện
  Cửa sổ thông gió (ô tô)
  (kiến trúc) cửa thông hơi

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  máy thông gió, máy quạt gió

  Cơ - Điện tử

  href='' rel="thumbnail" src="" width=
  Cái quạt, quạt máy, quạt thông gió  
  Cái quạt,quạt máy, quạt thông gió  

  Cơ khí & công trình

  cánh xiên thông gió

  Điện

  quạt

  Kỹ thuật chung

  bộ thông gió
  lỗ thông gió
  máy quạt gió
  humidify ventilator
  máy quạt gió làm ẩm
  ventilator socket
  ổ cắm máy quạt gió
  máy thông gió
  mushroom ventilator
  máy thông gió hình nấm
  roof extract ventilator
  máy thông gió hút trên mái
  ventilator socket
  ổ cắm máy thông gió
  quạt gió

  Giải thích VN: Là thiết bị đưa khí mới từ ngoài vào xe và thải khí cũ ra ngoài.

  electric heating ventilator
  quạt gió nóng chạy điện
  humidify ventilator
  máy quạt gió làm ẩm
  vent face (ventilatorface)
  mặt quạt gió
  ventilator cooling tower
  tháp giải nhiệt bằng quạt gió
  ventilator socket
  ổ cắm máy quạt gió
  quạt làm mát
  quạt làm thông gió
  quạt thông gió
  built-in ventilator
  quạt thông gió gắn sẵn
  ceiling ventilator
  quạt thông gió trên trần
  centrifugal ventilator
  quạt thông gió ly tâm
  integral ventilator
  quạt (thông gió) gắn sẵn
  integral ventilator
  quạt (thông gió) tích hợp
  integral ventilator [fan]
  quạt thông gió gắn sẵn
  rotating ventilator
  quạt thông gió roto
  rotating ventilator
  quạt thông gió rôto
  stationary ventilator
  quạt thông gió cố định
  thiết bị thông gió

  Kinh tế

  quạt

  Y học

  href='' rel="thumbnail" src="" width=
  Máy hô hấp nhân tạo
  Máy hô hấp nhân tạo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X