• (đổi hướng từ Fathers)
  /'fɑ:ðə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cha, bố
  (nghĩa bóng) người cha, người đẻ ra, người sản sinh ra
  the wish is father to the thought
  ước vọng sinh ra sự tin tưởng
  Tổ tiên, ông tổ
  father of Vietnamese poetry
  ông tổ của nền thơ ca Việt Nam
  to sleep with one's fathers
  chầu tổ, chết
  Người thầy, người cha
  father of the country
  người cha của đất nước
  Chúa, Thượng đế
  (tôn giáo) cha cố
  the Holy Father
  Đức giáo hoàng
  Người nhiều tuổi nhất, cụ
  Father of the House of Commons
  người nhiều tuổi nhất ở hạ nghị viện Anh
  Father Christmas
  Ông già Noen
  Father Time
  Thần thời gian

  Động từ

  Sản sinh, là bố của

  Cấu trúc từ

  the child is father of the man
  kinh nghiệm của con người được đúc kết ngay từ thuở ấu thơ
  from father to son
  cha truyền con nối
  like father, like son
  cha nào con nấy, hổ phụ sinh hổ tử
  old enough to be someone's father (mother)
  đáng tuổi cha mẹ của ai
  to father sth on sb
  ghi tên ai là tác giả của cái gì


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X