• /´faiæt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sắc lệnh, lệnh
  Sự đồng ý, sự tán thành, sự thừa nhận
  to give one's fiat to something
  tán thành việc gì
  Sự cho phép

  Ngoại động từ

  Ban sắc lệnh
  Đồng ý, tán thành
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) cho phép

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  question , request

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X