• (đổi hướng từ Flanked)
  /flæηk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sườn, hông
  Sườn núi
  (quân sự) sườn, cánh
  to attack the left flank
  tấn công phía sườn trái

  Ngoại động từ (quân sự)

  Củng cố bên sườn
  Đe doạ bên sườn
  Tấn công bên sườn
  Đóng bên sườn, nằm bên sườn
  Đi vòng sườn
  Quét (súng)

  Nội động từ

  ( + on, upon) ở bên sườn

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sườn hông

  Xây dựng

  sườn

  Giải thích EN: The side of something; specific uses include:the valley of a roof.

  Giải thích VN: Mặt bên của một đồ vật, cụ thể: khe mái.

  flank moraine
  băng tích bên (sườn)

  Kỹ thuật chung

  biên
  bờ đường
  cạnh
  domal flank
  cánh vòm
  flank well
  giếng ở cánh (cấu tạo)
  thread flank
  cạnh ren
  cánh (uốn nếp)
  hông
  flank moraine
  hông)
  đầu hồi
  mặt bên
  mặt lớp lưng
  mặt sau

  Giải thích EN: The side of something; specific uses include: the outer edge of a carriageway..

  Giải thích VN: Một mặt của một vật nào đó; cách sử dụng đặc biệt: mặt ngoài của đường vận chuyển.

  phía mặt sau
  profin (răng)
  left-hand tooth flank
  profin răng trái
  right-hand tooth flank
  profin răng quay phải
  sườn mặt sau
  sườn núi
  tường bên
  vách
  vỉa hè

  Kinh tế

  sườn hông

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  ham , hand , hip , loin , pleuron , quarter , side , thigh , wing , border , meat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X