• /mɔ´rein/

  Thông dụng

  Danh từ

  (địa lý,địa chất) băng tích

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  băng tích
  ablation moraine
  băng tích bão mòn
  border moraine
  băng tích rìa
  bottom moraine
  băng tích ở đáy
  deposited moraine
  băng tích lắng xuống
  dumped moraine
  băng tích gờ
  dumped moraine
  băng tích lũy
  end moraine
  băng tích cuối
  end moraine
  băng tích hữu hạn
  englacial moraine
  băng tích trong băng
  flank moraine
  băng tích sườn
  flank moraine
  băng tích bên (sườn)
  frontal moraine
  băng tích trước
  glacial moraine
  băng tích sông băng
  ground moraine
  băng tích đáy
  ground moraine
  băng tích gốc
  internal moraine
  băng tích nội địa
  internal moraine
  băng tích trong
  lateral moraine
  băng tích sườn
  lateral moraine
  băng tích bên
  lateral moraine
  băng tích bên (sườn)
  longitudinal moraine
  băng tích dọc
  marginal moraine
  băng tích rìa
  medial moraine
  băng tích trung gian
  moraine belt
  đới băng tích
  moraine belt
  vành đai băng tích
  moraine formation
  địa tầng băng tích
  moraine formation
  sự hình thành băng tích
  moraine lake
  hồ băng tích
  moving moraine
  băng tích di chuyển
  moving moraine
  băng tích di động
  moving moraine
  băng tích lưu động
  peripheral moraine
  băng tích ngoại vi
  pseudo-moraine
  băng tích giả
  push moraine
  băng tích áp lực
  recessional moraine
  băng tích (thời kỳ) lùi
  scoria moraine
  băng tích xỉ
  shove moraine
  băng tích đẩy
  side moraine
  băng tích bên
  subglacial moraine
  băng tích đáy
  superficial moraine
  băng tích trên bề mặt
  superglacial moraine
  băng tích trên băng
  surface moraine
  băng tích trên mặt
  terminal moraine
  băng tích cuối (sông băng)
  transverse moraine
  băng tích nằm ngang
  upper moraine
  băng tích trên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X