• /ˈflæʃˌbɔrd , ˈflæʃˌboʊrd/

  Xây dựng

  cửa chắn trên đỉnh đập

  Giải thích EN: A temporary barrier at the top of a dam spillway, designed to increase storage capacity; it is usually relatively low and constructed of a series of boards. Giải thích VN: Cửa chắn trên đỉnh đập, được thiết kế để điều chỉnh trữ lượng nước, loại cửa này thường tương đối thấp và gồm nhiều lá chắn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X