• /'skæmpə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chạy vụt; sự phi ngựa đi chơi
  Sự đi lướt qua, sự đọc lướt qua; sự cưỡi ngựa xem hoa
  to take a scamper through Dickens
  đọc lướt qua những tác phẩm của Đích-ken

  Nội động từ

  Chạy vụt, chạy vội vàng, chạy nhốn nháo, chạy láo nháo
  to scamper away (off)
  chạy trốn, chạy vắt chân lên cổ
  ( + through) đi lướt qua (nơi nào); đọc lướt qua (một quyển sách)

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  stroll

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X