• /lʌg/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giun cát (thuộc loại giun nhiều tơ, dùng làm mồi câu cá biển) ( (cũng) lugworm)
  (hàng hải) lá buồm hình thang ( (cũng) lugsail)
  Tai, vành tai
  Quai (ấm, chén...)
  (kỹ thuật) cái cam
  (kỹ thuật) giá đỡ, giá treo
  (kỹ thuật) vấu lồi
  Sự kéo lê, sự kéo mạnh, sự lôi
  ( số nhiều) sự làm cao, sự màu mè, sự làm bộ làm điệu
  to put on lugs
  làm bộ làm điệu

  Động từ

  Kéo lê, kéo mạnh, lôi
  Đưa vào (vấn đề...) không phải lúc

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  chốt ngàm
  tai (xách)
  vấu hàn

  Hóa học & vật liệu

  tai treo

  Ô tô

  mấu khớp (trục)

  Xây dựng

  vấu lồi

  Kỹ thuật chung

  chốt
  cữ chặn
  khuyết
  lỗ nhỏ
  lớp đọng
  giá chìa
  giá treo
  gờ
  núm
  nút
  mỏ
  phần
  phần lồi
  phần nhô
  quai
  răng
  tẩy
  vấu

  Kinh tế

  Công ty Hàng không Lufthansa
  giá treo
  giá dỡ
  thùng gỗ nhỏ
  thùng gốc nhỏ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  bear , buck , carry , convey , draw , ferry , haul , heave , hump , jerk , lift , lurch , pack , pull , rake , schlepp * , snap , tote , tow , transport , trawl , tug , vellicate , yank , box , drag , nut , schlep , worm
  noun
  gawk , hulk , lout , oaf , ox

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X