• /´flʌʃiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự rửa bằng tia nước
  Sự nhuộm màu đỏ máu

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  được xối nước

  Xây dựng

  sự rửa bằng tia nước

  Giải thích EN: The removal or reduction to a permissible level of suspended or dissolved solids or contaminants in an estuary or harbor. Giải thích VN: Việc tách hoặc giảm mức độ chất lơ lửng hoặc chất rắn hòa tan hoặc các chất gây ô nhiễm ở đầu các cửa sông và các hải cảng.

  Kỹ thuật chung

  chỗ gãy
  được rửa
  phun
  auromatic flushing tank
  bể phun tự động
  automatic flushing cistern
  tự động phun nước
  automatic flushing tank
  két chứa tự động phun nước
  dual flushing cistern
  bình phun kép
  flush valve (flushingvalve)
  van phun
  flushing chamber
  buồng phun rửa, khoang phun rửa
  flushing chamber
  phòng phun nước rửa
  flushing head
  đầu phun
  flushing tank
  bể phun
  flushing tank
  két phun nước
  sự cọ rửa
  sự hàn phẳng
  sự làm sạch
  sự nối phẳng
  sự rửa
  sự rửa xối
  sự san bằng
  sự sục bọt
  sự xịt nước
  sự xịt rửa
  sự xối rửa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X