• /pə´misibl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chấp nhận được, dùng được
  this box is permissible
  cái hộp này có thể dùng được
  delay is permissible, even for a single day
  thậm chí chậm trễ một ngày cũng chấp nhận được

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  có thể chấp nhận

  Toán & tin

  cho phép được

  Điện lạnh

  trong dung hạn

  Kỹ thuật chung

  có thể
  được phép
  maximum permissible deviation
  độ lệch được phép tối đa
  maximum permissible dose
  liều (lượng) được phép tối đa
  maximum permissible error
  sai số được phép cực đại
  maximum permissible Mach number
  số Mach được phép cực đại
  permissible action
  hành động được phép
  permissible allowance
  dung sai được phép
  permissible area
  diện tích được phép (tưới)
  permissible current
  dòng điện được phép
  permissible current
  dòng được phép
  permissible dose
  liều (lượng) được phép
  permissible error
  sai số được phép
  permissible level of interference
  mức nhiễu được phép (vô tuyến vũ trụ)
  permissible limit
  giới hạn được phép
  permissible stress
  ứng suất được phép
  permissible voltage
  điện áp được phép
  total permissible laden weight
  tổng tải trọng được phép

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X