• /kəm'plai/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Tuân theo, chiếu theo, đồng ý làm theo
  to comply with the rules
  tuân theo luật lệ
  to refuse to comply
  từ chối không tuân theo
  to comply with a request
  đồng ý làm theo theo lời thỉnh cầu

  Hình thái từ

  • V-ed. complied

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tuân theo

  Kinh tế

  đồng ý làm theo
  comply with a request (to...)
  đồng ý làm theo lời thỉnh cầu
  tuân theo
  comply with the rules (to...)
  tuân theo luật lệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X