• /fju:'niəriəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thích hợp với đám ma
  Buồn thảm (như) khi đi đưa đám
  a funereal expression on one's face
  vẻ mặt buồn thảm như khi đi đưa đám


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  cheerful , happy , joyful , lively , upbeat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X