• (đổi hướng từ Gadded)
  /gæd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mũi nhọn, đầu nhọn
  Gậy đầu nhọn (để thúc trâu bò)
  (ngành mỏ) cái chồng, cái đục đá
  (như) gad-fly
  Sự đi lang thang
  to be on (upon) the gad
  đi lang thang

  Nội động từ ( ( .to .gad .about, .abroad, .out))

  Đi lang thang
  Mọc lan ra um tùm (cây)

  Thán từ

  Trời, trời ơi! (ngạc nhiên hoặc mừng rỡ) ( (cũng) by gad)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  đá đầu nhọn

  Kỹ thuật chung

  cái đục đá
  đầu nhọn
  mũi nhọn

  Địa chất

  xà beng, cái choòng, cái đục

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X