• (đổi hướng từ Galloped)


  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nước phi (ngựa)
  at full gallop
  phi nước đại
  at the snail's gallop
  đi chậm như sên

  Nội động từ

  Phi nước đại (ngựa)

  Hình Thái Từ

  Chạy nhanh, tiến triển nhanh

  Ngoại động từ

  Thúc (ngựa) phi nước đại
  to gallop through
  nói nhanh, đọc nhanh, hoàn thành nhanh
  to gallop through one's speech
  nói thật nhanh cho hết bài diễn thuyết
  to gallop through one's homework
  làm bài tập ở nhà thật nhanh

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  phi nước đại

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X