• /sprint/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chạy nhanh, sự chạy nước rút; cách chạy nước rút
  Sự bơi nước rút, sự đạp xe nước rút..

  Nội động từ

  Chạy nước rút, chạy hết tốc lực
  she sprinted the length of the road
  cô ấy đã mở hết tốc lực suốt quãng đường


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  walk

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X