• /straid/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bước dài, sải chân
  to walk with vigorous stride
  bước những bước dài mạnh mẽ
  Dáng đi; cách đi của một người
  Khoảng cách một bước dài
  ( (thường) số nhiều) sự tiến bộ

  Nội động từ .strode; .stridden

  Sải bước, đi dài bước
  to stride up to somebody
  đi dài bước tới ai
  to stride along the road
  sải bước đi trên đường
  Đứng dang chân

  Ngoại động từ

  ( + across/over) vượt qua, bước qua (con đường...) bằng một bước dài
  to stride over a ditch
  bước qua một cái rãnh

  Cấu trúc từ

  to get into one's stride
  (nghĩa bóng) ổn định trong công việc của mình, vào nền nếp
  to take obstacle in one's stride
  vượt qua chướng ngại một cách dễ dàng (đen & bóng)
  to make great, rapid... stride
  tiến bộ tốt, nhanh..; cải tiến nhanh
  to take something in one's stride
  vượt qua dễ dàng

  Hình thái từ

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  sải bước

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X