• /,grætifi'keiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ban thưởng
  Sự hài lòng, sự vừa lòng
  I have the gratification of knowing that you have fulfilled your duty
  tôi lấy làm hài lòng được biết anh đã hoàn thành nhiệm vụ
  Tiền thù lao
  Tiền hối lộ, tiền đút lót; sự đút lót

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sự hài lòng
  thù lao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X