• Thông dụng

  Danh từ

  Gôm arabic

  Hóa học & vật liệu

  chất gôm Ảrập

  Giải thích EN: The thicky, sticky exudate of certain acacia trees, especially Acacia senegal; used as an adhesive and emulsifier and in the manufacture of inks and pharmaceuticals. Also, gum acacia, gum senegal. Giải thích VN: Chất dịch dính, đặc của cây họ keo, đặc biệt là cây vùng Acacia senegal; dùng như một chất dính hay sữa hóa và trong chế tạo mực và dược liệu. Còn gọi là: gum acacia, gum senegal.

  Thực phẩm

  gôm arabic
  gôm dán giấy (chất dính)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X