• Kỹ thuật chung

    súng đo tốc độ

    Giải thích EN: A device that determines the initial velocity of a bullet fired from a gun by suspending the gun as a pendulum and measuring its displacement upon firing. Giải thích VN: Một thiết bị dùng để xác định tốc độ của một viên đạn bắn ra từ nòng súng và đo sự văng ra của ngọn lửa.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X