• /slɔp/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ lóng) cớm, đội xếp
  Bùn loãng; bùn tuyết
  ( số nhiều) nước thải bẩn (trong nhà bếp từ các chậu rửa bát, bồn tắm...)
  ( số nhiều) nước tiểu, phân và nước bẩn đựng trong một cái xô tại các xà lim, nhà tù không có phòng vệ sinh, chậu rửa bát đĩa
  ( số nhiều) nước gạo cho lợn; thức ăn lỏng (nhất là cho người ốm)
  Vũng nước bẩn
  Thức ăn nước (cháo, canh); thức ăn lõng bõng
  Đồ uống không có chất rượu
  ( số nhiều) bã rượu
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người cẩu thả nhếch nhác

  Nội động từ

  Tràn ra, sánh ra, đổ
  coffee slops in the saucer
  cà phê trà cả đĩa
  ( + about, around) sóng sánh; lõm bõm (chất lỏng)
  ( + about, around) ( in something) lội bì bõm (người)
  to slop about in the mud
  lội bì bõm trong bùn

  Ngoại động từ

  Làm tràn ra, làm sánh ra, làm đổ ra
  to slop tea over the table
  làm đổ nước chè ra bàn
  to slop over
  tràn ra, sánh ra
  Biểu lộ tình cảm uỷ mị
  slop out
  đổ hết ra

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bùn tuyết

  Kỹ thuật chung

  bùn loãng
  dầu thải

  Giải thích EN: An informal term for a petroleum product that is of inferior quality and must be rerun.

  Giải thích VN: Một thuật ngữ bình thường chỉ sản phẩm hóa dầu có chất lượng thấp mà phải chạy lại.

  nước bẩn

  Kinh tế

  phế phẩm
  to slop back
  sự sử dụng lại phế phẩm vào quy trình sản xuất

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  clean up

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X