• /swig/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thông tục) sự tợp, sự nốc; sự nuốt (rượu...)
  taking long swigs (at a bottle) of beer
  (cầm cả chai) tu từng hơi bia dài

  Ngoại động từ

  (thông tục) tợp; nốc ừng ực (nhất là rượu)

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  draft , potation , pull , quaff , sip , sup , swill
  verb
  imbibe , pull on , quaff , sip , sup , draft , drink , gulp , guzzle , hoist , nip , swash , sway

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X