• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  nửa bước sóng
  half-wave antenna
  ăng ten nửa bước sóng
  nửa sóng
  first Fresnel half-wave zone
  vùng nửa sóng Fresnel đầu tiên
  half wave potential
  thế nửa sóng
  half-wave antenna
  dây trời nửa sóng
  half-wave antenna
  ăng ten nửa sóng
  half-wave dipole
  lưỡng cực nửa sóng
  half-wave dipole
  hai cực nửa sóng
  half-wave dipole aerial
  ăng ten lưỡng cực nửa sóng
  half-wave dipole antenna
  ăng ten lưỡng cực nửa sóng
  half-wave element
  phần tử nửa sóng
  half-wave line
  đường nửa sóng
  half-wave matching stub
  phần tử thích nghi nửa sóng
  half-wave plate
  bản nửa sóng
  half-wave rectification
  sự chỉnh lưu nửa sóng
  half-wave rectifier
  bộ chỉnh lưu nửa sóng
  half-wave rectifier
  bộ nắn điện nửa sóng
  half-wave transmission line
  đường truyền nửa sóng
  half-wave vibrator
  bộ dao động nửa sóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X