• /vai´breitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vật rung động
  (kỹ thuật) máy rung; bộ chấn động
  (y học) máy xoa bóp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (kỹ thuật ) cái dao động; [cái, bộ] rung
  asymmetric(al) vibrator
  cái dao động không đối xứng

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Bộ tạo rung, máy rung, bộ tạo dao động, sàng rung, đầm rung

  Xây dựng

  bộ chấn động
  bullet-nosed vibrator
  bộ chấn động hình cầu
  đầm rung (máy đầm rung)
  dụng cụ rung
  lá rung
  máy dầm rung
  thiết bị rung

  Y học

  máy rung động
  máy xoa hóp

  Điện lạnh

  cần rung
  màng rung

  Điện

  máy tạo rung
  vibrator power pack
  bộ nguồn dùng máy tạo rung

  Kỹ thuật chung

  bộ rung
  full-wave vibrator
  bộ rung toàn sóng
  ink vibrator interrupter
  thiết bị ngắt bộ rung mực
  ink vibrator roller
  trục lăn của bộ rung mực
  Kapp vibrator
  bộ rung Kapp
  synchronous vibrator
  bộ rung đồng bộ
  vibrator soring
  lò xo của bộ rung
  bộ tạo rung
  magnetostrictive vibrator
  bộ tạo rung từ giảo
  cái dao động
  đầm rung

  Giải thích EN: Any of various large machines designed to move, shake, dump, compact, settle, tamp, pack, or feed solids or slurries; commonly used in road work. Also, vibratory equipment. Giải thích VN: Một máy công suất lớn đựoc thiết kế dùng cho di chuyển, lắc, nén, đầm, cấp bê tông thông thường sử dụng trong xây dựng cầu.

  concrete vibrator
  máy đầm rung bê tông
  concrete vibrator
  thiết bị đầm rung bêtông
  eccentric moment of vibrator moment
  mômen lệch tâm của máy đầm rung
  form vibrator
  máy đầm rung ván khuôn
  high-frequency vibrator
  đầm rung cao tần
  internal vibrator
  đầm rung trong
  internal vibrator
  máy đầm rung bên trong
  motor vibrator
  đầm rung có động cơ
  multifrequency vibrator
  đầm rung nhiều tần số
  multiple-frequency vibrator
  đầm rung nhiều tần số
  percussive vibrator
  đầm rung va đập
  petrol vibrator
  máy đầm rung dùng xăng
  slab vibrator
  tấm đầm rung
  spud vibrator
  máy đầm rung bên trong
  vibrator for general use
  máy đầm rung thông dụng
  vibrator with built-in engine
  đầm rung có động cơ
  máy đầm (rung)
  concrete vibrator
  máy đầm rung bê tông
  eccentric moment of vibrator moment
  mômen lệch tâm của máy đầm rung
  form vibrator
  máy đầm rung ván khuôn
  internal vibrator
  máy đầm rung bên trong
  petrol vibrator
  máy đầm rung dùng xăng
  spud vibrator
  máy đầm rung bên trong
  vibrator for general use
  máy đầm rung thông dụng
  máy đầm rung
  concrete vibrator
  máy đầm rung bê tông
  eccentric moment of vibrator moment
  mômen lệch tâm của máy đầm rung
  form vibrator
  máy đầm rung ván khuôn
  internal vibrator
  máy đầm rung bên trong
  petrol vibrator
  máy đầm rung dùng xăng
  spud vibrator
  máy đầm rung bên trong
  vibrator for general use
  máy đầm rung thông dụng
  máy rung

  Giải thích VN: Bộ ngắt điện chạy bằng từ tính, tương tự như chuông điện hoặc máy rung âm. để thay đổi điện một chiều đều thành điện xoay chiều hay một chiều rung động.

  adjustable external vibrator
  máy rung ngoài có điều chỉnh
  concrete vibrator
  máy rung bêtông
  concrete vibrator
  máy rung trộn bê tông
  eccentric-type vibrator
  máy rung lệch tâm
  electromagnetic vibrator
  máy rung điện từ
  high frequency vibrator
  máy rung tần số cao
  high-frequency vibrator
  máy rung cao tần
  hydraulic vibrator
  máy rung thủy lực
  internal vibrator
  máy rung sâu
  internal vibrator
  máy rung trong
  jolting vibrator
  máy rung lắc
  Kapp vibrator
  máy rung Kapp
  magnetostrictive vibrator
  máy rung từ giảo
  motor vibrator
  máy rung có động cơ
  multifrequency vibrator
  máy rung nhiều tần số
  multiple-frequency vibrator
  máy rung nhiều tần số
  pendulum vibrator
  máy rung (kiểu) con lắc
  percussive vibrator
  máy rung va đập
  planetary vibrator
  máy rung (kiểu) hình cầu quay
  pneumatic vibrator
  máy rung khí nén
  rail vibrator
  máy rung ray
  variable-frequency vibrator
  máy rung đổi tần
  vibrator with built-in engine
  máy rung có động cơ
  sàng rung
  vibrator screen
  sàng rung lắc
  thiết bị đầm rung
  concrete vibrator
  thiết bị đầm rung bêtông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X