• (đổi hướng từ Hares)
  /hɛə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) thỏ rừng
  first catch your hare then cook him
  (tục ngữ) chưa đẻ chớ vội đặt tên, chưa có trong tay đừng nên nói chắc
  hare and hounds
  trò chơi chạy đuổi rắc giấy (một người chạy rắc giấy ở đằng sau, người khác theo vết giấy mà tìm)
  if you run after two hares you will catch neither
  bắt cá hai tay, tuột ngay cả cặp
  to run with the hare and run with the hounds
  Theo cả hai bên,bắt cá hai tay
  As mad as a March hare
  Cuống lên như thỏ rừng vào mùa đi tơ; phát điên, hoá rồ
  To run with the hare and to hunt with the hounds
  Chơi với cả hai phe đang nghịch nhau
  to raise/start a hare
  bất ngờ đưa ra một đề tài khiến đề tài chính bị xao lãng

  Nội động từ

  Vọt đi, lao đi

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  thỏ rừng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  leporid , leporine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X