• /´hærouiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Làm đau đớn, làm đau khổ; đau lòng
  a harrowing story
  câu chuyện đau lòng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự bừa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X