• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  sự truyền nhiệt
  air side heat transfer
  sự truyền nhiệt phía không khí
  convection heat transfer
  sự truyền nhiệt kiểu đối lưu
  convection heat-transfer
  sự truyền nhiệt đối lưu
  convective heat transfer
  sự truyền nhiệt đối lưu
  counterflow heat transfer
  sự truyền nhiệt ngược dòng
  heat transfer by conduction
  sự truyền nhiệt do dẫn nhiệt
  heat transfer by convection
  sự truyền nhiệt do đối lưu
  heat transfer by radiation
  sự truyền nhiệt do bức xạ
  heat transfer engineer
  kỹ sư truyền nhiệt
  lateral heat transfer
  sự truyền nhiệt ngang
  linear heat transfer
  sự truyền nhiệt tuyến tính
  local heat transfer
  sự truyền nhiệt cục bộ
  one-dimensional heat transfer
  sự truyền nhiệt một chiều
  radiant heat transfer
  sự truyền nhiệt kiểu bức xạ
  radiation heat-transfer
  sự truyền nhiệt bức xạ
  radiative heat-transfer
  sự truyền nhiệt bức xạ
  regenerative heat transfer
  sự truyền nhiệt dạng hồi nhiệt
  specific heat transfer
  sự truyền nhiệt đơn vị
  specific heat transfer
  sự truyền nhiệt riêng
  three-dimensional heat transfer
  sự truyền nhiệt ba chiều
  total heat transfer (transmission)
  sự truyền nhiệt tổng
  two-dimensional heat transfer
  sự truyền nhiệt hai chiều
  unsteady heat transfer
  sự truyền nhiệt không ổn định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X