• /´helpiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giúp đỡ
  Phần thức ăn đưa mời
  second helping
  phần thức ăn đưa mời lần thứ hai; phần thức ăn lấy lần thứ hai

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  suất ăn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X