• /´ræʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khẩu phần
  ( số nhiều) lương thực, thực phẩm
  to be on short rations
  thiếu lương thực thực phẩm
  ration coupon
  phiếu lương thực, phiếu thực phẩm

  Ngoại động từ

  Hạn chế (lương thực, vải...); hạn chế lương thực (của ai))
  rice, meat, sugar and cotton cloth are rationed in difficult times
  gạo, thịt, đường và vải thường bị hạn chế trong thời kỳ khó khăn
  Chia khẩu phần

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  khẩu phần

  Kỹ thuật chung

  khẩu phần

  Kinh tế

  chia khẩu phần
  cung ứng theo định lượng
  phần
  loyalty ration
  phần mua thường xuyên
  ration card
  thẻ cấp khẩu phần
  ration coupon
  phiếu cấp khẩu phần
  suất
  incremental capital-output ration
  tỉ suất vốn-sản lượng tăng thêm
  thực phẩm
  emergency ration
  sự dự trữ (lương thực, thực phẩm) bất khả xâm phạm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X