• (đổi hướng từ Hues)
  /hju:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Màu sắc
  the hues of the rainbow
  những màu sắc của cầu vồng

  Danh từ

  Hue and cry tiếng kêu la; sự kêu la (đuổi bắt ai, phản đối ai); to pursue with hue and cry kêu la đuổi bắt; to raise a hue and cry against somebody lớn tiếng phản đối ai
  (sử học) sự công bố bắt một tội nhân

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  độ màu
  màu (sắc)
  sắc
  sắc độ
  sắc thái
  vẻ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X