• /grə´deiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phát triển từng bước, sự thay đổi từ từ
  Sự sắp đặt theo mức độ tăng dần, sự tiệm tiến
  ( số nhiều) bậc, cấp, mức độ, giai đoạn
  (nghệ thuật) phép vẽ màu nhạt dần

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự chia bậc
  sự chuyển bậc

  Toán & tin

  sự chia độ; sự chuyển tiếp dần dần; sự tiệm tiến

  Kỹ thuật chung

  cỡ hạt
  phân cấp
  sự chia độ
  sự phân cấp
  sự tô màu
  thành phần hạt
  thứ tự

  Kinh tế

  bậc cấp
  sự định bậc
  sự định cấp

  Địa chất

  sự xếp bậc, tính tuần tự

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X