• /tint/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trạng thái khác nhau của màu sắc, sắc thái khác nhau của màu sắc
  He's an artist who excels at flesh tints
  Anh ta là một hoạ sĩ điêu luyện về các sắc thái da người
  red with a bluish tint
  màu đỏ có sắc hơi xanh
  Thuốc màu nhẹ dùng để nhuộm tóc; sự nhuộm tóc bằng màu nhẹ
  Màu nhẹ, màu sắc
  autumn tints
  những màu úa vàng mùa thu
  Đường gạch, nét chải, vết màu (trên hình vẽ...)

  Ngoại động từ

  Nhuộm màu, tô màu, phủ màu
  blue-tinted hair
  mái tóc nhuộm sắc xanh

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bôi màu
  đường phân gạch
  màu vẽ
  tạo sắc

  Kỹ thuật chung

  nét chải
  độ màu
  màu sắc
  sắc độ
  sắc thái
  tô màu
  vẽ
  vẻ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  white
  verb
  pale , whiten

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X