• /im´piəriəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hống hách; độc đoán
  to wear an imperious look
  có vẻ hống hách
  Khẩn cấp, cấp thiết, cấp bách
  imperious orders
  những mệnh lệnh khẩn cấp

  Chuyên ngành

  Y học

  thúc bách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X