• /im'perətiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cấp bách, khẩn thiết
  an imperative need
  một nhu cầu cấp bách
  Bắt buộc, cưỡng bách, cưỡng chế
  imperative orders
  mệnh lệnh có tính chất bắt buộc
  Có tính chất sai khiến, có tính chất mệnh lệnh
  an imperative gesture
  một cử chỉ có tính chất mệnh lệnh
  (ngôn ngữ học) mệnh lệnh
  the imperative mood
  lối mệnh lệnh

  Danh từ

  Mệnh lệnh
  Điều đòi hỏi phải chú ý, điều đòi hỏi phải hành động; sự bắt buộc
  Nhu cầu
  (ngôn ngữ học) lối mệnh lệnh; động từ ở lối mệnh lệnh

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  không điều kiện
  imperative statement
  lệnh không điều kiện

  Kỹ thuật chung

  bắt buộc
  imperative command
  lệnh bắt buộc
  imperative instruction
  lệnh bắt buộc
  imperative statement
  câu lệnh bắt buộc
  cấp bách
  vô điều kiện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X