• /stɪmjʊl(ə)nt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Kích thích

  Danh từ

  Chất kích thích
  coffee and tea are mild stimulant
  cà phê và trà là những chất kích thích nhẹ
  ( + to something) tác nhân kích thích (làm cái gì..)
  he never takes stimulants
  anh ấy không bao giờ uống rượu

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  chất kích động

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  chất kích thích
  vật kích thích

  Nguồn khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X