• /in´dju:smənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xui khiến
  Điều xui khiến
  Nguyên nhân xui khiến; lý do xui khiến

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  của hối lộ
  dẫn dụ
  nguồn gốc
  nguyên nhân đầu tiên
  sự dẫn dụ
  sự khuyến dụ
  sự khuyến khích
  vật dẫn dụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X