• /ʌn´feiθful/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không chung thủy, phạm tội ngoại tình
  her husband is unfaithful to her
  chồng cô ta không chung thủy với cô ta
  Không trung thành, phản bội
  an unfaithful servant
  một đầy tớ không trung thành
  (nghĩa bóng) không trung thực, không chính xác; sai sự thật, không đúng với thực tế (bản báo cáo)
  (từ hiếm, nghĩa hiếm) không tín ngưỡng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X