• /ˌɪmpəˈlaɪt/

  Thông dụng

  Cách viết khác unpolite

  Tính từ

  Vô lễ, vô phép, bất lịch sự

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bất lịch sự

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X